Hopp til hovedinnholdet

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir informasjon om Karrieresenter Telemarks behandling av personopplysninger i forbindelse med befolkningens bruk av senterets karriereveiledningstilbud. Vi ønsker med dette å bidra til trygghet og tillit til at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern.

Nedenfor kan du lese mer om:

 1. Ansvarsforhold og kontaktinformasjon
 2. Generelle prinsipper for informasjonssikkerhet
 3. Det rettslige grunnlaget for senterets behandling av personopplysninger
 4. Hvilke opplysninger som innhentes og hvorfor
 5. Hvordan innhentede opplysninger blir behandlet og slettet
 6. Taushetsplikt og etiske retningslinjer
 7. Om bruk av informasjonskapsler på karrieresentertelemark.no
 8. Databehandleravtaler
 9. Generelt om dine rettigheter vedrørende personopplysninger du gir fra deg

 

Ansvarsforhold og kontaktinformasjon

Karrieresenterets leder Kjersti Isachsen er ansvarlig for senterets behandling av personopplysninger. Har du spørsmål om dette, eller om personvern og informasjonssikkerhet kan du sende en e-post til ki@karrieresentertelemark.no eller ringe Kjersti Isachsen på telefon 40 20 39 18.

Generelle prinsipper for informasjonssikkerhet

Loven pålegger oss at alle personopplysningene vi henter inn og bruker i løpet av karriereveiledningsprosessen er tilstrekkelig sikret. I din kontakt med karrieresenteret gir du fra deg personopplysninger. Vi behandler disse i tråd med gjeldene lovverk på området. Det betyr at:

 1. Vi sørger for at kun ansatte som har et tjenstlig behov for det, får tilgang til opplysningene om deg.
 2. Vi sikrer at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
 3. Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når de utfører arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.

Våre rutiner gjennomgås og revideres regelmessig slik at sikkerheten til enhver tid er så god som mulig. Dersom vi oppdager rutiner som ikke fungerer etter hensikten, følges dette opp.

Det rettslige grunnlaget for senterets behandling av personopplysninger

Karrieresenteret innhenter kun personopplysninger som du selv har oppgitt til oss. Lovlig behandlingsgrunnlag er følgelig basert på ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6, nr. 1a). Vi innhenter personopplysningene via vår nettbestillingsfunksjon, gjennom den påfølgende telefonsamtalen hvor vi blant annet booker inn tidspunkt for første karriereveiledning, og senere i løpet av selve karriereveiledningene. Ved å krysse av i avkrysningsboksen på bestillingsskjemaet samtykker du i at vi innhenter personopplysninger fra deg og du aksepterer samtidig måten vi behandler og sletter personopplysningene på. Vi har ikke tilgang til personopplysninger i noen eksterne datasystemer, heller ikke i Telemark Fylkeskommune eller NAV Telemark, som er de organisasjonene som eier senteret.

Hvilke opplysninger som innhentes og hvorfor

I bestillingsprosessen samler vi inn følgende personopplysninger; navn, e-postadresse, telefonnummer, bostedskommune, alder, stikkord om utdanningsbakgrunn, stikkord om arbeidserfaring fra senere år, ønskelige fokusområder i karriereveiledningen og din situasjon i dag.

Formålet med behandlingen er primært at din karriereveileder skal tilby så god karriereveiledning som mulig. Vi benytter også noe av informasjonen til vår anonyme kunderegistrering. Denne brukes kun til statistikk over hvilke kategorier innbyggere som benytter senterets tjenester og ingen av opplysningene i kunderegistreringen kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvis du avtaler flere veiledninger skriver din karriereveileder en kort logg fra disse. Den enkelte logg er basert på veiledningen dere har hatt og konsentreres rundt følgende punkter; Din bestilling, fokusområder i veiledningen, problemstillinger som ble berørt som er av betydning for neste samtale, dine arbeidsoppgaver til neste time, annet av betydning for forberedelser til neste time. Det er kun din karriereveileder som har tilgang til loggene, og du kan når som helst i karriereveiledningsprosessen få innsyn i disse. Du henvender deg da direkte til din karriereveileder.

Hvordan innhentede opplysninger blir behandlet og slettet

Bestillingsskjemaet fra https//www.karrieresentertelemark.no blir sendt til karrieresentrets e-postboks. Denne er det kun karrieresenterets medarbeidere som har tilgang til. En av senterets medarbeidere kontakter deg på det telefonnummeret du har oppgitt i bestillingskjemaet og supplerer evt. opplysningene som er oppgitt der. Disse personopplysningene legges inn i karrieresenterets Outlooksystem, og det er kun karrieresenterets medarbeidere som har tilgang til disse opplysningene. Etter den første veiledningen vil all personinformasjon, unntatt navn og telefonnummer, oppbevares på et område i Telemarks fylkeskommunes sin Citrixløsning som kun din karriereveileder har tilgang til. Du kan når som helst i karriereveiledningsprosessen få innsyn i dette. Du henvender deg da direkte til din karriereveileder.

Karrieresenteret sletter rutinemessig personopplysninger om kunden fra vårt system etter at kunden har hatt sin siste karriereveiledning, dette inkluderer også sms og mailkorrespondanse vi har hatt underveis. Det betyr at vi ikke lagrer personopplysninger om de innbyggerne som har benyttet senterets tjenester etter at vi har avsluttet kundeforholdet. Dette innebærer at, med unntak av ditt navn og din e-postadresse, blir personopplysningene oppbevart fra og med tidspunktet du kontakter oss for bestilling, og til slutten av den uken du har hatt siste karriereveiledning.

Navnet ditt beholder vi imidlertid ut det kalenderåret du har mottatt karriereveiledning. Grunnen til det er at kunder som tar kontakt på ny innen samme kalenderår ikke skal registreres som ny kunde. Navnet ditt oppbevares da på et område i Telemarks fylkeskommunes sin Citrixløsning som kun karrieresenterets medarbeidere har tilgang til. I tillegg oppbevarer vi din e-postadresse  inntil du har fått tilsendt brukerundersøkelsen og purring på denne. Dette kan ta opp til fire uker etter siste karriereveiledning. E-postadressene oppbevares da på et område i Telemarks fylkeskommunes sin Citrixløsning som kun karrieresenterets medarbeidere har tilgang til. Hvis den enkelte kunde tillater det vil vi med jevne mellomrom beholde mailadressen ytterligere en tid for å videreformidle den til «Nasjonal enhet for karriereveiledning» i Kompetanse Norge. Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet og arbeider for å styrke kvalitet og tilgang til karriereveiledning for den norske befolkningen. De sender ut en anonym utbytteundersøkelse etter ca. 15 måneder og sletter deretter e-postadressene (dette er for tiden ikke aktuelt for de som ønsker å benytte seg av vårt tilbud i 2019).

Taushetsplikt og etiske retningslinjer

Enkelt sagt handler personvern om retten til et privatliv, og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Alle medarbeidere på Karrieresenteret har taushetsplikt og har underskrevet taushetserklæringen som gjelder for ansatte i Telemark fylkeskommune. De ansatte plikter følgelig å hindre at andre får adgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.

Karrieresenteret har forpliktet seg til å følge «Etiske retningslinjer for karriereveiledningssamtalene ved de fylkesvise karrieresentrene». Du finner retningslinjene på vår nettside.

Om bruk av informasjonskapsler på karrieresentertelemark.no

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin hver gang du besøker nettstedet. Vi benytter Google Analytics til å se hvor fra den enkelte beøkende kommer inn på vår nettside, når den besøkende var der, hvor mange ganger den besøkende har vært innom vår nettsider o.l. Vi lagrer aldri informasjon som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne informasjonen brukes kun til å lage rapporter og forbedre nettstedet.

Databehandleravtaler

Når andre virksomheter behandler personopplysninger på vegne av Karrieresenteret, har ekstern virksomhet rollen som databehandler.

Vi har databehandleravtaler med eksterne leverandører som lagrer personinformasjon på vegne av oss. Databehandleravtalene sikrer at partene i avtalene opptrer i henhold til gjeldende lovverk for personvern. Vi har databehandleravtaler med:

 • Aplia. Leverandør av karrieresentertelemark.no
 • Kompetanse Norge. Et direktorat under Kunnskapsdepartementet. Som tidligere nevnt, sender de periodevis ut utbytteundersøkelser til brukere av de fylkesvise karrieresentrene i Norge.
 • Metreno. Teknisk leverandør av det nettbaserte karrierevalgsverktøyet «Work Interest Explorer». (Relevant kun for deg som ønsker å benytte dette digitale kartleggingsverktøyet i løpet av karrierevalgsprosessen).

Generelt om dine rettigheter vedr. personopplysninger du gir fra deg

Rett til innsyn; Du kan henvende deg til virksomheter som har samlet inn personopplysninger om deg og be om å få vite hva slags personopplysninger som er registrert om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. Når det gjelder din kontakt med karrieresenteret, fjerner vi som nevnt rutinemessig alle personopplysninger om deg fra vårt system etter siste karriereveiledning. Det vil derfor etter avslutning av karriereveiledningsprosessen ikke være tilgjengelig informasjon om sentrets kunder i vårt system. Hvis du likevel ønsker å be om innsyn, bruk kontaktinformasjonen overfor til å komme i dialog med oss.

Rett til å kreve at feil blir rettet; I utgangspunktet skal virksomheter som har samlet inn personopplysninger på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger Når det gjelder din kontakt med karrieresenteret, fjerner vi som nevnt rutinemessig alle personopplysninger om deg fra vårt system etter siste karriereveiledning. Det vil derfor etter avslutning av karriereveiledningsprosessen ikke være tilgjengelig informasjon om sentrets kunder i vårt system.

Rett til å kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet; Karrieresenteret fjerner rutinemessig alle personopplysninger om kunden fra vårt system etter siste karriereveiledning. Det vil derfor etter avslutning av karriereveiledningsprosessen ikke være tilgjengelig informasjon om sentrets kunder i vårt system.

Rett til at personopplysninger ikke videreformidles; Virksomheter skal ikke videreformidle informasjon om innbyggere til tredjepart uten at det foreligger samtykke til dette. Karrieresenteret videreformidler ikke personopplysninger til andre. Måten vi jobber på forutsetter at de av våre kunder som har behov for det, selv må ta ansvar for å dele eventuell relevant informasjon fra karriereveiledningsprosessen med andre

Rett til å trekke samtykke tilbake; Du har rett til å trekke tilbake samtykket på et hvilket som helst tidspunkt. Dersom du ønsker å trekke samtykket, vil behandlingen opphøre og personopplysningene vil bli slettet.

Retten til å klage til Datatilsynet; Hvis du mener at karrieresenteret ikke har overholdt sine plikter i personopplysningsloven har du rett til å klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Personvernerklæringen er sist oppdatert 17.6.2019

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.